:: חזון    :: חדשות     :: שאלות נפוצות    :: דוגמאות לעסקים משפחתיים     :: תרומה לקהילה ולמדינה    :: סקרים      


מצב עסקי

תפקיד הדור המבוגר של בעלי מניות ומנהלים

מעורבות משפחתית
תוכניות פיתוח ליורש ולדור ההמשך
תפקיד המשפחה
יועצים שמעוניינים לענות על שאלות ולהשתתף בפורומים השונים מוזמנים לפנות אלינו

כל הזכויות שמורת למרכז לעסקים משפחתיים © 2008
created by CyberServe